تقابل دوستی و جاودانگی در فیلم مک دونا / پرنیان مصطفوی

نقد روانکاوانه فیلم بنشی‌ های اینشیرین ۲۰۲۲

3 دی 1402 14:44