تحلیل سینمای بیضایی به مناسب زادروزش / رحمان اسماعیلی

نقش زن در فیلم های بهرام بیضایی (بخش اول)

5 دی 1402 13:49