مقایسه اثر برگمان و اقتباس جدیدش / جواد صفوی

صحنه هایی از یک ازدواج : نسخه سوئدی یا آمریکایی؟

6 دی 1402 14:07