ایدا، جنگ و بحران معنای زندگی / فاطمه مقدسی

نقد فیلم ایدا (۲۰۱۳) با رویکرد فلسفی

11 دی 1402 17:03