آموزش کارگردانی با فیلم یک مرد ایستاده / مصطفی خانی پور

مهندسی نما و نمای معکوس در فیلمی از سورنتینو

20 اسفند 1402 21:41