نگاه متفاوت اُون گلیبرمن منتقد ارشد ورایتی به فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی

فیلمی که به جای قلب‌ها، ذهن‌هایمان را درگیر می‌کند

30 تیر 1400 13:43