هیرومی ناگاکورا، عکاس ژاپنی، به مسئله‌ی ابهام در عکاسی مستند می‌پردازد

آیا عکاسی مستند می‌تواند جهان را تغییر دهد؟

2 مرداد 1400 17:35