نگاهی به باربی (2023) به کارگردانی گرتا گرویگ / پرنیان مصطفوی

نقد فیلم باربی (2023): فمنیسمِ صورتی

8 شهریور 1402 21:21