گام معلق لک‌لک: بازخوانی یک قاب در تاریخ / فروغ صادق‌پور

نشانه‌ شناسی قابی از سینمای تئو آنجلوپولوس

15 شهریور 1402 17:20