عناصر شوخی یکی از بهترین سریال‌های طنز ایرانی / مریم شایسته

الگوهای سازندۀ کمدی در فرهنگ ایرانی: سریال دایی جان ناپلئون (نمره اول)

2 مهر 1402 17:32