نقد جدیدترین انیمیشن والت دیزنی و پیکسار / آیلین عیوض‌زاده

نقد انیمیشن المنتال (2023): روان و ویرانگر، وزان و خنیاگر

3 مهر 1402 17:29