عناصر شوخی یکی از بهترین سریال‌های طنز ایرانی / مریم شایسته

الگوهای سازندۀ کمدی در فرهنگ ایرانی: سریال دایی جان ناپلئون (نمره دوم)

30 مهر 1402 19:11