الگوهای سازنده‌ی کمدی در فرهنگ ایرانی (نمره سوم) / مریم شایسته

چگونه سریال‌های رضا عطاران الگوی کمدی تلویزیونی را ساختند؟

24 آبان 1402 15:27