تدوین داستانی در آغاز ماجرا

تدوین داستانی در آغاز ماجرا
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست
میثم مولایی

میثم مولایی

اطلاعات بیشتر

آموزش خط فرضی

تعداد جلسات 12 جلسه
روز های جلسات جمعه ها - ساعت 11 تا 13
رزرو دوره