فلسفه و سینما برای کودکان و نوجوانان

فلسفه و سینما برای کودکان و نوجوانان
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست
مسیحا ابوعلی

مسیحا ابوعلی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
دوره پایان یافته است