چگونه در سینمای مستند داستان بگوییم؟

چگونه در سینمای مستند داستان بگوییم؟
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

تقی امیرانی

اطلاعات بیشتر

معرفی تقی امیرانی

معرفی والتر مرچ

تعداد جلسات 3 جلسه
دوره پایان یافته است