فیلمنامه نویسی در آغاز ماجرا

فیلمنامه نویسی در آغاز ماجرا
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست
بهنام بهزادی

بهنام بهزادی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
روز های جلسات جمعه ها - ساعت 15 تا 17
دوره پایان یافته است