این تابستان، فیلم می‌سازم

این تابستان، فیلم می‌سازم
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

اساتید دوره جامع فیلمسازی نوجوان

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 47 جلسه
دوره پایان یافته است