این یک کلاس بازیگری نیست.

این یک کلاس بازیگری نیست.
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

اساتید بازیگری مدرسه ماجرا

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 17 جلسه
روز های جلسات روزهای ترم
دوره پایان یافته است