ساخت فیلم کوتاه با امکانات موجود

ساخت فیلم کوتاه با امکانات موجود
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

آرین وزیردفتری

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 12 جلسه
دوره در حال برگزاری می باشد