کار بازیگر روی نقش: چگونه برای فیلم یک بازیگر ایده آل باشیم؟

کار بازیگر روی نقش: چگونه برای فیلم یک بازیگر ایده آل باشیم؟
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

علیرضا معتمدی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 8 جلسه
رزرو دوره