کارگاه کارگردانی پیشرفته

کارگاه کارگردانی پیشرفته
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست
بهنام بهزادی

بهنام بهزادی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 4 جلسه
ثبت نام شروع نشده است