عمل، بازی و مراقبت برای تربیت نقطه نظرهای یک بازیگر

عمل، بازی و مراقبت برای تربیت نقطه نظرهای یک بازیگر
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

پوریا رحیمی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 8 جلسه
روز های جلسات شنبه ها ۱۸ -۲۱
رزرو دوره