کارگاه فیلمسازی داستانی VR (واقعیت مجازی)

کارگاه فیلمسازی داستانی VR    (واقعیت مجازی)
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

سهیلا گلستانی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
رزرو دوره