کارگاهِ فیلمنامه‌نویسی پیشرفته آرین وزیردفتری

کارگاهِ فیلمنامه‌نویسی پیشرفته آرین وزیردفتری
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

آرین وزیردفتری

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
روز های جلسات شنبه ها ۱۸-۲۱
رزرو دوره