کارگاه داستان نویسی در غیبت ادبیات

کارگاه داستان نویسی در غیبت ادبیات
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

احسان عبدی پور

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 6 جلسه
روز های جلسات سشنبه‌ها ۱۸ تا ۲۱
رزرو دوره