چطور از مرحله فیلمنامه، طراحی صدا را آغاز کنیم؟

چطور از مرحله فیلمنامه، طراحی صدا را آغاز کنیم؟
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

زهره علی‌اکبری

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 3 جلسه
رزرو دوره