یادگیری شیوه‌های منحصر به فرد بازیگری از طریق تحلیل نقش

یادگیری شیوه‌های منحصر به فرد بازیگری از طریق تحلیل نقش
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

اساتید بازیگری مدرسه ماجرا

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 3 جلسه
رزرو دوره