آشنایی با مبانی شنیداری و تحلیل موسیقی برای فیلمسازان و آهنگسازان فیلم با آرمان نوروزی

آشنایی با مبانی شنیداری و تحلیل موسیقی برای فیلمسازان و آهنگسازان فیلم   با آرمان نوروزی
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

آرمان نوروزی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 6 جلسه
رزرو دوره