دوره حضوری کارگردانی مقدماتی با مجید برزگر

دوره حضوری کارگردانی مقدماتی با مجید برزگر
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

مجید برزگر

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
رزرو دوره