دوره مقدماتی صداگذاری فیلم با زهره علی اکبری

دوره مقدماتی صداگذاری فیلم با زهره علی اکبری
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

زهره علی‌اکبری

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 8 جلسه
رزرو دوره