کارگاه حضوری و آنلاین داستان نویسی در غیبت ادبیات با احسان عبدی پور

کارگاه حضوری و آنلاین داستان نویسی در غیبت ادبیات با احسان عبدی پور
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

احسان عبدی پور

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 6 جلسه
روز های جلسات جمعه‌ها ساعت ۱۵ تا ۱۸
رزرو دوره