سینماتک ماجرا؛ تماشا، نقد و تحلیل ماجراجویانه‌ی فیلم

سینماتک ماجرا؛ تماشا، نقد و تحلیل ماجراجویانه‌ی فیلم
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

30 نفر

همچنان ظرفیت باقیست

اساتید مدرسه ماجرا

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
رزرو دوره