نسخه‌ی اول: دوره حضوری/آنلاین فیلمنامه‌نویسی مقدماتی

نسخه‌ی اول: دوره حضوری/آنلاین فیلمنامه‌نویسی مقدماتی
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

آرین وزیردفتری

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
رزرو دوره