دوره حضوری بازیگری و بازیگردانی مقابل دوربین با بهنام بهزادی

دوره حضوری بازیگری و بازیگردانی مقابل دوربین با بهنام بهزادی
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست
بهنام بهزادی

بهنام بهزادی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 8 جلسه
رزرو دوره