شهربازی؛ کارگاه بازیگری نوجوان

شهربازی؛ کارگاه بازیگری نوجوان
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

اساتید مدرسه ماجرا

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 5 جلسه
روز های جلسات چهارشنبه ساعت 14 تا 17
رزرو دوره