دوره حضوری و آنلاین پیچینگ و تولید مشترک بین المللی

دوره حضوری و آنلاین پیچینگ و تولید مشترک بین المللی
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

پوریا موسوی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 6 جلسه
روز های جلسات دوشنبه ها، ساعت 18 تا 21
رزرو دوره