کوچینگ یا منتورینگ؟

کوچینگ یا منتورینگ؟
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

ظرفیت محدود

همچنان ظرفیت باقیست

«ماجرای خودت رو بساز»

اطلاعات بیشتر
ثبت نام شروع نشده است