«ماجرای خودت رو بساز»

«ماجرای خودت رو بساز»

«ماجرای خودت رو بساز»

بر اساس 0 نظر
  • تعداد دوره در حال اجرا : 6 دوره
  • دوره ها
  • پروفایل

دوره های در حال برگزاری

منتورهای مدرسه ماجرا

ظرفیت محدود

چرا منتورشیپ؟

ظرفیت محدود

کوچینگ یا منتورینگ؟

ظرفیت محدود

ویژگی‌های یک منتورشیپ موفق

ظرفیت محدود

قوانین و فرم‌های منتورشیپ ماجرا

ظرفیت محدود

پایان مسیر منتورشیپ

ظرفیت محدود

درباره استاد

«ماجرای خودت رو بساز»

کارنامه

هیچ کارنامه ای ثبت نشده است.